Rozprawa merytoryczna przeciwko TU GENERALI została wyznaczona na dzień 19 kwietnia 2017 r.