TU Europa będzie musiała zwrócić powódce wszystkie wpłacone pieniądze wraz z odsetkami za opóźnienie. To jest pierwszy wyrok w sprawie ubezpieczenia z UFK, który potwierdza, że stosunki ubezpieczenia nawiązane na podstawie dokumentacji produktowej (ogólne warunki umowy i regulamin UFK) są nieważne, z uwagi na brak informacji o tym, co TU Europa kupiła za pieniądze ubezpieczonych konsumentów i jakie ryzyka są z nimi związane, czyli że konsument nie był w stanie oszacować skutków ekonomicznych przystąpienia do ubezpieczenia. Ubezpieczenie z UFK zostało stworzone przez podmiot z grupy Getin, tj. TU Europa, w którego dystrybucję zaangażowana była kolejna spółka z grupy Getin, tj. Getin Noble Bank. Wyrok jest nieprawomocny. TU Europa przysługuje prawo do wniesienia apelacji.