W dniu 5 października 2016 r. odbyła się rozprawa, na której Sąd badał kwestię dopuszczalności rozpoznania sprawy przeciwko TU Skandia o zapłatę w postępowaniu grupowym. Sąd odroczył wydanie postanowienia do dnia 19 października 2016r.

Z uwagi na chorobę sędziego publikacja postanowienia w przedmiocie dopuszczalności postępowania grupowego w sprawie o zapłatę przeciwko Skandia została przeniesiona na dzień 28.10.2016 r.