Na rozprawie w dniu 7 marca 2017 r., Sąd ustalił treść ogłoszenia w toczącym się postępowaniu grupowym przeciwko TU AXA. Ogłoszenie to w najbliższym czasie ukaże się w dzienniku „Rzeczpospolita”. Wszystkie osoby zainteresowane dołączeniem do pozwu, będą mogły przystępować do sprawy w terminie trzech miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia.

Po upływie tego terminu przystępowanie nowych członków grupy do pozwu nie będzie możliwe.

Następnie, Sąd wyda postanowienie ustalające ostateczny skład grupy i wyznaczy termin kolejnej rozprawy, o czym Kancelaria będzie informować Państwa na bieżąco.