Michał Jakubowski

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowych Studiów Zamówień Publicznych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Prowadzi bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych. Doradza Klientom w sprawach dotyczących obrotu nieruchomości, procesu inwestycyjnego oraz umów obrotu gospodarczego. Sporządza umowy, opinie i analizy prawne, w szczególności dotyczące sytuacji prawnej spółek i nieruchomości. Reprezentuje Klientów w licznych postępowaniach przed sądami powszechnymi (zwłaszcza w sprawach gospodarczych o wartości przedmiotu sporu nierzadko przekraczającej 1 mln złotych) i administracyjnymi.  Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, doradzając zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom. Posiada duże doświadczenie w zakresie prawa upadłościowego, które nabył świadcząc pomoc prawną zarówno dla upadłych, jak i dla wierzycieli.

Języki: polski, angielski

e-mail: m.jakubowski@lwb.com.pl

Michał Jakubowski

  • Category