Ewa Czartoryjska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Zajmuje się konstruowaniem opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy i administracyjnego oraz analizą stanu prawnego spółek i nieruchomości due diligence, umowami, w tym umowami sektora IT. Ma bogate doświadczenie procesowe, zarówno przed sądami powszechnymi jak i Sądem Najwyższym. Reprezentuje klientów również w sprawach administracyjnych oraz z zakresu zamówień publicznych, a także przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, w sprawach dotyczących prawa własności przemysłowej.

Języki: polski, angielski, rosyjski

Ewa Czartoryjska

  • Category