Kwartalne zyski

Nature Premium

Enterprise

Polisa zamknięta

Polisa aktywna

Zgłoszenia do pozwu prosimy wysłać  na adres e-mail: przywiazanidopolisy@lwb.com.pl 

lub pocztą na adres Kancelarii:

Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy
Kancelaria Prawnicza s.c.
ul.Trębacka 4
00-074 Warszawa

Jakie dokumenty są potrzebne

 1. Certyfikat.
 2. Deklaracja przystąpienia.
 3. Informacja, czy polisa jest aktywna czy zamknięta.
 4. Informacja, czy polisa jest powiązana z kredytem.
 5. Aktualna wartość rachunku polisy (jeżeli korzystają Państwo z konta online Towarzystwa, wystarczającym jest jego print screen).
 6. Jeżeli polisa została rozwiązana dokument potwierdzający rozwiązanie polisy oraz potwierdzenie przelewu kwoty wypłaconej przez EUROPA przy rozwiązywaniu polisy.
 7. Państwa adres e-mail i numer telefonu.
 8. Państwa adres zameldowania i korespondencyjny.

Dokumenty prosimy wysłać na adres e-mail:

przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

lub pocztą albo dostarczyć bezpośrednio do Kancelarii na adres: Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa.

Skontaktujemy się z Państwem w ciągu kilku dni telefonicznie lub mailowo.

Kontakt

E-mail:

przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

Telefon: +48 723 452 572
poniedziałek – piątek w godzinach 10:00 – 17:00

Adres Kancelarii: Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c.
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Informacje o pozwie

Kancelaria LWB przyjmuje zgłoszenia do pozwów indywidualnych przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. (dalej „EUROPA”). Pozew będzie dotyczył umów grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, o następujących nazwach:

 • Kwartalne Zyski
 • Nature Premium
 • Enterpise

Pozew będzie dotyczył zarówno osób, które zrezygnowały ze stosunku ubezpieczenia jak i osób, które kontynuują ubezpieczenie.

W pozwie będziemy żądać od EUROPA:

 • zwrotu kwoty równej wpłaconej składce
 • lub kwoty równej różnicy pomiędzy kwotą wpłaconą a wartością rachunku w chwili rezygnacji ze stosunku ubezpieczenia
 • oraz dodatkowo jeżeli sąd nie uwzględni tego roszczenia będziemy żądać zwrotu kwot pobranych jako opłata za zarządzanie.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do przygotowywanego pozwu mogą to zrobić poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem www.pozwyzbiorowe.lwb.com.pl albo www.pz.lwb.com.pl.