Kancelaria, działająca w imieniu Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie, pani Małgorzaty Rothert, złożyła pozew zbiorowy przeciwko AEGON TU na Życie S.A. o zapłatę – zwrot konsumentom – członkom grupy kwot pobranych bez podstawy prawnej tytułem opłat likwidacyjnych. Na dzień złożenia pozwu grupa liczy 168 osób.

Czytaj także:

http://konsument.um.warszawa.pl/aktualnosci/pozew-zbiorowy-przeciwko-aegon-tu-na-ycie-sa-0