Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie, pani Małgorzata Rothert, podjęła się roli reprezentanta grupy i wytoczenia powództwa przeciwko AEGON TU na Życie S.A., na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Konsumenci będą domagać się od AEGON TU na Życie S.A., zwrotu kwot pobranych tytułem opłaty likwidacyjnej.

Czytaj także:

http://konsument.um.warszawa.pl/aktualnosci/pozew-zbiorowy-przeciwko-aegon-tu-na-ycie-sa