W dniu 30 czerwca 2015 r. na łamach Gazety Wyborczej Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił o wszczęciu postępowania grupowego przeciwko GENERALI. Pozew dotyczy osób, które rozwiązały umowy ubezpieczenia na życie z UFK i które dochodzą od Generali zwrotu opłaty za wykup.

Do postępowania zbiorowego przeciwko GENERALI można przystępować w nieprzekraczalnym terminie 1 miesiąca od dnia opublikowania ogłoszenia. Termin na przystąpienie do pozwu upływa w dniu 30 lipca 2015 r. Oznacza to, że najpóźniej do tego dnia Kancelaria powinna otrzymać Państwa pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy. Przystąpienie do grupy po upływie tego terminu jest niedopuszczalne.

W celu weryfikacji, czy Państwa sprawa kwalifikuje się do pozwu zbiorowego oraz w celu otrzymania druku oświadczenia o przystąpieniu do grupy uprzejmie prosimy o dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://lwb.com.pl/formularze/generali1.php.

Samo wypełnienie formularza nie skutkuje przystąpieniem do pozwu zbiorowego!

Kontakt w sprawie:
Kancelaria Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy w Warszawie,
ul. Krakowskie Przedmieście 4/6,
00-333 Warszawa, tel. 723 452 562 albo 22 826 30 33.

Kancelaria jest czynna w godzinach od 9 do 18 od poniedziałku do piątku.