Informujemy, że Stowarzyszenie „Przywiązani do polisy” przy uczestnictwie Kancelarii LWB organizuje akcję: „Gdzie znikają pieniądze?” mającą na celu przeprowadzenie kontroli i ustanowienie zarządu komisarycznego w TU Europa i TU Open Life przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Celem akcji jest wyjaśnienie przyczyn ogromnych strat w inwestycjach oferowanych konsumentom przez TU Europa i TU Open Life w ramach ubezpieczeń na życie.

Do akcji można przyłączyć się:
www.przywiazanidopolisy.pl
Facebook / Przywiazani Do Polisy