W związku z komunikatem na stronie internetowej AXA z dnia 18 września 2014 r., w którym AXA oświadczyła, iż jest chętna do prowadzenia dialogu i do poszukiwania rozwiązań satysfakcjonujących klientów, Kancelaria zwróciła się do AXA z pismem o podjęcie próby ugodowego załatwienia sprawy osób, które przyłączyły się do pozwu grupowego Sygn. Akt XXV C 915/14 oraz osób, które formują grupę do kolejnego pozwu grupowego – dochodząc zwrotu pobranych opłat likwidacyjnych. Kancelaria oczekuje na stanowisko AXA do dnia 14 października 2014 r.