Miejski Rzecznik Konsumentów w Pruszkowie, pan Michał Wałachowski, podjął się roli reprezentanta grupy i wytoczenia powództwa przeciwko Generali Życie T.U. S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Konsumenci będą domagać się od Generali Życie T.U. S.A. zwrotu kwot pobranych tytułem opłaty za wykup wartości polisy.