Miejski Rzecznik Konsumentów w Szczecinie, pani Longina Kaczmarek, podjęła się roli reprezentanta grupy i wytoczenia powództwa przeciwko AXA Życie TU S.A. oraz SKANDIA Życie TU S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Konsumenci będą domagać się od AXA Życie TU S.A. S.A. zwrotu kwot pobranych tytułem opłaty likwidacyjnej. Konsumenci będą domagać się od SKANDIA Życie TU S.A. zwrotu kwot pobranych w związku z wykupem wartości polisy.

Czytaj także:http://bip.um.szczecin.pl/umszczecinbip/chapter_11046.asp