Informujemy, że Stowarzyszenie „Przywiązani do polisy” przy uczestnictwie Kancelarii LWB, w związku z uchylaniem się przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego od rozpatrzenia wniosków kierowanych przez konsumentów, dotyczących przeprowadzenia kontroli oraz wprowadzenia zarządu komisarycznego w TU Europa i TU Open Life, kontynuuje akcję: „Gdzie znikają pieniądze?”.

Informacje na temat akcji znajdują się na stronach:

www.przywiazanidopolisy.pl

https://www.facebook.com/PrzywiazaniDoPolisy