Strefa konsumenta

Postępowania zbiorowe, współpraca z powiatowymi (miejskimi) rzecznikami konsumenta

Jeżeli zostałeś pokrzywdzony nieuczciwymi praktykami przedsiębiorcy zadzwoń lub napisz do LWB: +48 22 826 30 33 lub lwb@lwb.com.pl

Aktualnościpozwy zbiorowe

Aktualne informacje o sprawach o ochronę praw konsumentów prowadzonych przez LWB.

Mediamedia o polisolokatach

Media o Kancelarii LWB.

Strefa przedsiębiorcy

Nieruchomościinwestycje budowlane

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną nabywania i zbywania nieruchomości oraz realizacji inwestycji

Sporządzamy analizy prawne zasadności roszczeń reprywatyzacyjnych, w tym roszczeń dekretowych do

Finansowanieprojektów

Reprezentujemy przedsiębiorców w negocjacjach z bankami w sprawach dotyczących finansowania

Handlowetransakcje

Przygotowujemy kompleksowe analizy i opinie prawne dotyczące planowanych przedsięwzięć

Doradzamy przedsiębiorcom przy tworzeniu spółek oraz w prowadzeniu bieżącej działalności gospodarczej.

Prowadzimy obsługę prawną firm prowadzących działalność w branży energetycznej, w szczególności w zakresie

Doradzamy w zakresie wszelkich prawnych aspektów zatrudnienia. Pomagamy w wyborze najdogodniejszej formy

Zamówieniapubliczne

Świadczymy pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Intelektualnawłasność

Doradzamy Klientom w zakresie praw własności przemysłowej, praw autorskich i praw pokrewnych, a także w zakresie

Świadczymy usługi w zakresie prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa antymonopolowego.

Sporządzamy opinie prawne oraz reprezentujemy klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi w sprawach obejmujących uzyskiwanie decyzji

Tworzymy, opiniujemy i negocjujemy: umowy licencyjne, umowy na emisję programów i reklam, umowy

Opracowujemy projekty związane z bazami danych osobowych, ich rejestracją i ochroną na terenie RP i krajów UE.

Od wielu lat Kancelaria LWB świadczy usługi na rzecz podmiotów hiszpańskich. Zdobyte doświadczenie, jak i biegła

Od roku 2005 Kancelaria LWB świadczy usługi na rzecz podmiotów izraelskich. Posiadane doświadczenie