OPEN LIFE – Getin Bank, Open Finance i inne.

Polisy tzw. kwartały

Kwartalny Profit

Światowe Rynki

Światowe Bogactwa

Kwartalny Profit Plus

 • Wyślij zgłoszenie

 • Wymagane dokumenty

 • Informacje ogólne

 • Kontakt

Zgłoszenia do pozwu prosimy wysłać na adres e-mail:

lub pocztą na adres Kancelarii:

image/svg+xml
Lengiewicz Wrońska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c.
image/svg+xml
Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Skontaktujemy się z Państwem w ciągu kilku dni telefonicznie lub mailowo.

Jakie dokumenty są potrzebne:

 1. Certyfikat.
 2. Deklaracja przystąpienia (Deklaracja zgody) – jeżeli jest w Państwa posiadaniu.
 3. Pismo od OPEN LIFE informujące o rozwiązaniu stosunku ubezpieczenia, zawierające rozliczenie rachunku – jeżeli jest w Państwa posiadaniu.
 4. Print screen konta online polisy (jeżeli mogą go Państwo uzyskać) informujący o:
  • sumie wpłaconych składek
  • ostatniej wartości rachunku.
 5. Potwierdzenia wpłat składek – jeżeli brak jest możliwości uzyskania Print screenu.
 6. Dokument potwierdzający wysokość kwoty wypłaconej przez OPEN LIFE po rozwiązaniu ubezpieczenia lub informacja, że OPEN LIFE nie wypłaciło żadnej kwoty.
 7. Tabela opłat – jeżeli jest w Państwa posiadaniu.
 8. Państwa adres e-mail i numer telefonu.

Zgłoszenia do pozwu prosimy wysłać na adres e-mail:

lub pocztą na adres Kancelarii:

image/svg+xml
Lengiewicz Wrońska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c.
image/svg+xml
Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Skontaktujemy się z Państwem w ciągu kilku dni telefonicznie lub mailowo.

Informacje o pozwie:

Kancelaria LWB przyjmuje zgłoszenia do pozwu zbiorowego o zapłatę przeciwko Open Life Towarzystwu Ubezpieczeń Życie S.A. (dalej „OPEN LIFE”). Pozew będzie dotyczył umów grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, o następujących nazwach:

 • Kwartalny Profit
 • Kwartalny Profit Plus
 • Światowe Bogactwa
 • Światowe Rynki

Pozew będzie dotyczył zarówno osób, które zrezygnowały ze stosunku ubezpieczenia jak i osób, które kontynuują ubezpieczenie.

W pozwie będziemy żądać od OPEN LIFE:

 • zwrotu kwoty wpłaconych składek lub kwoty równej wartości rachunku w chwili rezygnacji ze stosunku ubezpieczenia (w zależności od tego, która z tych kwot jest większa) pomniejszonej o kwoty wypłacone przez OPEN LIFE; oraz dodatkowo jeżeli sąd nie uwzględni tego roszczenia będziemy żądać
 • zwrotu kwot pobranych jako opłata transakcyjna (nazywana również przez OPEN LIFE opłatą za zarządzanie).

Zgłoszenia do pozwu prosimy wysłać na adres e-mail:

lub pocztą na adres Kancelarii:

image/svg+xml
Lengiewicz Wrońska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c.
image/svg+xml
Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Skontaktujemy się z Państwem w ciągu kilku dni telefonicznie lub mailowo.

Pozwy zbiorowe - kontakt:

Poniedziałek – piątek, w godz. 10:00-17:00

AEGON, ALLIANZ, COMPENSA:

SKANDIA, NORDEA:

EUROPA, OPEN LIFE (Getin Bank, Open Finance):

AXA, GENERALI: