Dorota Kobylecka

Radca prawny, Wspólnik Kancelarii. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Specjalizuje się w przygotowywaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów związanych z obrotem nieruchomości. Doradza Klientom Kancelarii w procesach nabywania i zbywania akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego. Prowadzi bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek energetycznych w sektorze energii odnawialnej. Doradza w zakresie prawa farmaceutycznego.

Języki: polski, niemiecki, angielski, rosyjski

e-mail: d.kobylecka@lwb.com.pl

Dorota Kobylecka

  • Category