Ubezpieczenie z przyszłością

db Inwestuj w Przyszłość – aktywne oszczędzanie

Polisa zamknięta

Jeżeli Twój produkt nie znajduje się powyżej wyślij zgłoszenie

klikając tutaj

Nazwa Towarzystwa Ubezpieczeniowego:

Nazwa produktu:

Czy polisa jest nadal aktywna:

Suma wpłaconych składek:

Imię:

Nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. z siedzibą w Warszawie (00-074 Warszawa) w celu świadczenia pomocy prawnej w zakresie dotyczącym moich roszczeń wobec towarzystwa ubezpieczeniowego, w związku z zawartą/zawartymi przeze mnie umową/umowami ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub przystąpieniem do takiej umowy.

Administratorem danych osobowych jest Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. („LWB”) z siedzibą w Warszawie (00-074 Warszawa) przy ul. Trębackiej 4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia pomocy prawnej na rzecz osób dochodzących lub zamierzających dochodzić roszczeń od towarzystw ubezpieczeniowych w związku z zawartymi przez te osoby umowami ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub przystąpieniem do takiej umowy. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osobę, której dotyczą, dobrowolnie, jednak brak zgody na ich przetwarzanie lub cofnięcie tej zgody skutkuje niemożnością świadczenia pomocy prawnej przez LWB na rzecz tej osoby.

Jakie dokumenty są potrzebne

 1. Polisa.
 2. Aneksy do polisy – jeżeli były zawarte.
 3. Pismo od Generali o rozwiązaniu ubezpieczenia, zawierające potwierdzenie realizacji wypłaty wartości wykupu – jeżeli jest w Państwa posiadaniu.
 4. Print screen konta online polisy (jeżeli mogą go Państwo uzyskać) informujący o:
  • sumie wpłaconych składek
  • ostatniej wartości polisy
 5. Potwierdzenia wpłat składek – jeżeli brak jest możliwości uzyskania Print screenu.
 6. Dokument potwierdzający wysokość kwoty wypłaconej przez GENERALI po rozwiązaniu ubezpieczenia lub informacja, że GENERALI nie wypłaciło żadnej kwoty.
 7. Państwa adres e-mail i numer telefonu.

Dokumenty prosimy wysłać na adres e-mail:

przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

lub pocztą albo dostarczyć bezpośrednio do Kancelarii na adres: Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa.

Skontaktujemy się z Państwem w ciągu kilku dni telefonicznie lub mailowo.

Kontakt

E-mail:

przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

Telefon: +48 723 452 562
poniedziałek – piątek w godzinach 10.00 – 17:00

Adres Kancelarii: Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c.
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Informacje o pozwie

Kancelaria LWB przyjmuje zgłoszenia do pozwów o zapłatę przeciwko GENERALI ŻYCIE Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dalej: „Generali”), które dotyczą umów grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, o nazwach tj.:

 • db Inwestuj w Przyszłość – aktywne oszczędzanie
 • Ubezpieczenie z przyszłością

Pozwy dotyczą osób, które zrezygnowały ze stosunku ubezpieczenia.

W pozwach żądamy od Generali zwrotu kwot pobranych w związku z rezygnacją ze stosunku ubezpieczenia. Kwoty te pobierane były przez Generali jako opłata za wykup.

Pozwy są składane w trybie indywidualnym na zasadach współuczestnictwa formalnego. Współuczestnictwo formalne pozwala na objęcie jednym pozwem kilku osób, jeżeli łączna wartość ich roszczeń nie przekracza 75.000,- złotych.

Kancelaria LWB złożyła 4 pozwy o zapłatę przeciwko Generali, dotyczące umów grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, o nazwach: db Inwestuj w Przyszłość – aktywne oszczędzanie oraz Ubezpieczenie z przyszłością, w których konsumenci domagają się zwrotu pobranych opłat za wykup.

Osoby zainteresowane złożeniem pozwu mogą to zrobić poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem www.pozwyzbiorowe.lwb.com.pl albo www.pz.lwb.com.pl.