Ubezpieczenie z przyszłością

db Inwestuj w Przyszłość – aktywne oszczędzanie

Polisa zamknięta

Zgłoszenia do pozwu prosimy wysłać  na adres e-mail: przywiazanidopolisy@lwb.com.pl 

lub pocztą na adres Kancelarii:

Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy
Kancelaria Prawnicza s.c.
ul.Trębacka 4
00-074 Warszawa

Jakie dokumenty są potrzebne

 1. Polisa.
 2. Aneksy do polisy – jeżeli były zawarte.
 3. Pismo od Generali o rozwiązaniu ubezpieczenia, zawierające potwierdzenie realizacji wypłaty wartości wykupu – jeżeli jest w Państwa posiadaniu.
 4. Print screen konta online polisy (jeżeli mogą go Państwo uzyskać) informujący o:
  • sumie wpłaconych składek
  • ostatniej wartości polisy
 5. Potwierdzenia wpłat składek – jeżeli brak jest możliwości uzyskania Print screenu.
 6. Dokument potwierdzający wysokość kwoty wypłaconej przez GENERALI po rozwiązaniu ubezpieczenia lub informacja, że GENERALI nie wypłaciło żadnej kwoty.
 7. Państwa adres e-mail i numer telefonu.

Dokumenty prosimy wysłać na adres e-mail:

przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

lub pocztą albo dostarczyć bezpośrednio do Kancelarii na adres: Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa.

Skontaktujemy się z Państwem w ciągu kilku dni telefonicznie lub mailowo.

Kontakt

E-mail:

przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

Telefon: +48 723 452 562
poniedziałek – piątek w godzinach 10.00 – 17:00

Adres Kancelarii: Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c.
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Informacje o pozwie

Kancelaria LWB przyjmuje zgłoszenia do pozwów o zapłatę przeciwko GENERALI ŻYCIE Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dalej: „Generali”), które dotyczą umów grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, o nazwach tj.:

 • db Inwestuj w Przyszłość – aktywne oszczędzanie
 • Ubezpieczenie z przyszłością

Pozwy dotyczą osób, które zrezygnowały ze stosunku ubezpieczenia.

W pozwach żądamy od Generali zwrotu kwot pobranych w związku z rezygnacją ze stosunku ubezpieczenia. Kwoty te pobierane były przez Generali jako opłata za wykup.

Pozwy są składane w trybie indywidualnym na zasadach współuczestnictwa formalnego. Współuczestnictwo formalne pozwala na objęcie jednym pozwem kilku osób, jeżeli łączna wartość ich roszczeń nie przekracza 75.000,- złotych.

Kancelaria LWB złożyła 4 pozwy o zapłatę przeciwko Generali, dotyczące umów grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, o nazwach: db Inwestuj w Przyszłość – aktywne oszczędzanie oraz Ubezpieczenie z przyszłością, w których konsumenci domagają się zwrotu pobranych opłat za wykup.

Osoby zainteresowane złożeniem pozwu mogą to zrobić poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem www.pozwyzbiorowe.lwb.com.pl albo www.pz.lwb.com.pl.