Kwartalne zyski

Nature Premium

Enterprise

Polisa zamknięta

Polisa aktywna

Jeżeli Twój produkt nie znajduje się poniżej wyślij zgłoszenie

klikając tutaj

Nazwa Towarzystwa Ubezpieczeniowego:

Nazwa produktu:

Czy polisa jest nadal aktywna:

Suma wpłaconych składek:

Imię:

Nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. z siedzibą w Warszawie (00-074 Warszawa) w celu świadczenia pomocy prawnej w zakresie dotyczącym moich roszczeń wobec towarzystwa ubezpieczeniowego, w związku z zawartą/zawartymi przeze mnie umową/umowami ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub przystąpieniem do takiej umowy.

Administratorem danych osobowych jest Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. („LWB”) z siedzibą w Warszawie (00-074 Warszawa) przy ul. Trębackiej 4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia pomocy prawnej na rzecz osób dochodzących lub zamierzających dochodzić roszczeń od towarzystw ubezpieczeniowych w związku z zawartymi przez te osoby umowami ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub przystąpieniem do takiej umowy. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osobę, której dotyczą, dobrowolnie, jednak brak zgody na ich przetwarzanie lub cofnięcie tej zgody skutkuje niemożnością świadczenia pomocy prawnej przez LWB na rzecz tej osoby.

Jakie dokumenty są potrzebne

 1. Certyfikat.
 2. Deklaracja przystąpienia.
 3. Informacja, czy polisa jest aktywna czy zamknięta.
 4. Informacja, czy polisa jest powiązana z kredytem.
 5. Aktualna wartość rachunku polisy (jeżeli korzystają Państwo z konta online Towarzystwa, wystarczającym jest jego print screen).
 6. Jeżeli polisa została rozwiązana dokument potwierdzający rozwiązanie polisy oraz potwierdzenie przelewu kwoty wypłaconej przez EUROPA przy rozwiązywaniu polisy.
 7. Państwa adres e-mail i numer telefonu.
 8. Państwa adres zameldowania i korespondencyjny.

Dokumenty prosimy wysłać na adres e-mail:

przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

lub pocztą albo dostarczyć bezpośrednio do Kancelarii na adres: Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa.

Skontaktujemy się z Państwem w ciągu kilku dni telefonicznie lub mailowo.

Kontakt

E-mail:

przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

Telefon: +48 723 452 572
poniedziałek – piątek w godzinach 10:00 – 17:00

Adres Kancelarii: Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c.
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Informacje o pozwie

Kancelaria LWB przyjmuje zgłoszenia do pozwów indywidualnych przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. (dalej „EUROPA”). Pozew będzie dotyczył umów grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, o następujących nazwach:

 • Kwartalne Zyski
 • Nature Premium
 • Enterpise

Pozew będzie dotyczył zarówno osób, które zrezygnowały ze stosunku ubezpieczenia jak i osób, które kontynuują ubezpieczenie.

W pozwie będziemy żądać od EUROPA:

 • zwrotu kwoty równej wpłaconej składce
 • lub kwoty równej różnicy pomiędzy kwotą wpłaconą a wartością rachunku w chwili rezygnacji ze stosunku ubezpieczenia
 • oraz dodatkowo jeżeli sąd nie uwzględni tego roszczenia będziemy żądać zwrotu kwot pobranych jako opłata za zarządzanie.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do przygotowywanego pozwu mogą to zrobić poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem www.pozwyzbiorowe.lwb.com.pl albo www.pz.lwb.com.pl.