Megafundusz – od 2013 R.

Superfundusz – od 2013 R.

Polisa zamknięta

Jeżeli Twój produkt nie znajduje się poniżej wyślij zgłoszenie

klikając tutaj

Nazwa Towarzystwa Ubezpieczeniowego:

Nazwa produktu:

Czy polisa jest nadal aktywna:

Suma wpłaconych składek:

Imię:

Nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. z siedzibą w Warszawie (00-074 Warszawa) w celu świadczenia pomocy prawnej w zakresie dotyczącym moich roszczeń wobec towarzystwa ubezpieczeniowego, w związku z zawartą/zawartymi przeze mnie umową/umowami ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub przystąpieniem do takiej umowy.

Administratorem danych osobowych jest Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. („LWB”) z siedzibą w Warszawie (00-074 Warszawa) przy ul. Trębackiej 4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia pomocy prawnej na rzecz osób dochodzących lub zamierzających dochodzić roszczeń od towarzystw ubezpieczeniowych w związku z zawartymi przez te osoby umowami ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub przystąpieniem do takiej umowy. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osobę, której dotyczą, dobrowolnie, jednak brak zgody na ich przetwarzanie lub cofnięcie tej zgody skutkuje niemożnością świadczenia pomocy prawnej przez LWB na rzecz tej osoby.

Jakie dokumenty są potrzebne

  1. Certyfikat.
  2. Aneksy do polisy – jeżeli były zawarte.
  3. Pismo od Compensa informujące o rozwiązaniu ubezpieczenia, zawierające rozliczenie polisy – jeżeli jest w Państwa posiadaniu.
  4. Pismo od Compensa informujące o ostatniej wartości rachunku polisy.
  5. Państwa adres e-mail i numer telefonu.

Dokumenty prosimy wysłać na adres e-mail:

przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

lub pocztą albo dostarczyć bezpośrednio do Kancelarii na adres: Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa.

Skontaktujemy się z Państwem w ciągu kilku dni telefonicznie lub mailowo.

Kontakt

E-mail:

przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

Telefon: +48 723 452 572
poniedziałek – piątek w godzinach 10:00 – 17:00

Adres Kancelarii: Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c.
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Informacje o procesie

Kancelaria LWB przyjmuje zgłoszenia do pozwu zbiorowego o zapłatę przeciwko Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group (dalej „Compensa”).

Pozew będzie dotyczył osób, które zrezygnowały z umowy ubezpieczenia.

Pozew będzie dotyczył umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, o następujących nazwach:

  • MegaFundusz – ogólne warunki umowy obowiązujące od 2013 r.
  • SuperFundusz – ogólne warunki umowy obowiązujące od 2013 r.

W pozwie będziemy żądać zwrotu kwot pobranych od Członków Grupy w związku z rozwiązaniem umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Kwoty te pobierane były przez Compensa jako opłata z tytułu umorzenia jednostek.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do przygotowywanego pozwu mogą to zrobić poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem www.pozwyzbiorowe.lwb.com.pl albo www.pz.lwb.com.pl.