SuperFundusz – do 2013 r.

MegaFundusz – do 2013 r.

SuperFundusz Plus

Polisa zamknięta

TopFundusz

Bolero

Zgłoszenia do pozwu prosimy wysłać  na adres e-mail: przywiazanidopolisy@lwb.com.pl 

lub pocztą na adres Kancelarii:

Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy
Kancelaria Prawnicza s.c.
ul.Trębacka 4
00-074 Warszawa

Jakie dokumenty są potrzebne

  1. Certyfikat.
  2. Aneksy do polisy – jeżeli były zawarte.
  3. Pismo od Compensa informujące o rozwiązaniu ubezpieczenia, zawierające rozliczenie polisy – jeżeli jest w Państwa posiadaniu.
  4. Pismo od Compensa informujące o ostatniej wartości rachunku polisy.
  5. Państwa adres e-mail i numer telefonu.

Dokumenty prosimy wysłać na adres e-mail:

przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

lub pocztą albo dostarczyć bezpośrednio do Kancelarii na adres: Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa.

Skontaktujemy się z Państwem w ciągu kilku dni telefonicznie lub mailowo.

Kontakt

E-mail:

przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

Telefon: +48 723 452 572
poniedziałek – piątek w godzinach 10:00 – 17:00

Adres Kancelarii: Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c.
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Informacje o pozwie

Kancelaria LWB przyjmuje zgłoszenia do pozwów o zapłatę przeciwko Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group (dalej „Compensa”), które dotyczą umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, o nazwach:

  • SuperFundusz – ogólne warunki umowy obowiązujące przed 2013 r.
  • MegaFundusz – ogólne warunki umowy obowiązujące przed 2013 r.
  • SuperFundusz Plus
  • Bolero
  • TopFundusz

Pozwy dotyczą osób, które zrezygnowały z ubezpieczenia.

W pozwach żądamy od Compensa zwrotu kwot pobranych w związku z rozwiązaniem umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Kwoty te pobierane były przez Compensa jako opłata z tytułu umorzenia jednostek. Pozwy są składane w trybie indywidualnym na zasadach współuczestnictwa formalnego. Współuczestnictwo formalne pozwala dodatkowo na objęcie jednym pozwem kilku osób, jeżeli łączna wartość ich roszczeń nie przekracza 75.000,- złotych.

Kancelaria LWB złożyła 4 pozwy o zapłatę przeciwko Compensa, dotyczące umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, o nazwach: TopFundusz, Bolero, SuperFundusz i SuperFundusz Plus, w których konsumenci domagają się zwrotu pobranych opłat z tytułu umorzenia jednostek.

Osoby zainteresowane złożeniem pozwu mogą to zrobić poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem www.pozwyzbiorowe.lwb.com.pl albo www.pz.lwb.com.pl.