SuperFundusz – do 2013 r.

MegaFundusz – do 2013 r.

SuperFundusz Plus

Polisa zamknięta

TopFundusz

Bolero

Jeżeli Twój produkt nie znajduje się poniżej wyślij zgłoszenie

klikając tutaj

Nazwa Towarzystwa Ubezpieczeniowego:

Nazwa produktu:

Czy polisa jest nadal aktywna:

Suma wpłaconych składek:

Imię:

Nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. z siedzibą w Warszawie (00-074 Warszawa) w celu świadczenia pomocy prawnej w zakresie dotyczącym moich roszczeń wobec towarzystwa ubezpieczeniowego, w związku z zawartą/zawartymi przeze mnie umową/umowami ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub przystąpieniem do takiej umowy.

Administratorem danych osobowych jest Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. („LWB”) z siedzibą w Warszawie (00-074 Warszawa) przy ul. Trębackiej 4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia pomocy prawnej na rzecz osób dochodzących lub zamierzających dochodzić roszczeń od towarzystw ubezpieczeniowych w związku z zawartymi przez te osoby umowami ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub przystąpieniem do takiej umowy. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osobę, której dotyczą, dobrowolnie, jednak brak zgody na ich przetwarzanie lub cofnięcie tej zgody skutkuje niemożnością świadczenia pomocy prawnej przez LWB na rzecz tej osoby.

Jakie dokumenty są potrzebne

  1. Certyfikat.
  2. Aneksy do polisy – jeżeli były zawarte.
  3. Pismo od Compensa informujące o rozwiązaniu ubezpieczenia, zawierające rozliczenie polisy – jeżeli jest w Państwa posiadaniu.
  4. Pismo od Compensa informujące o ostatniej wartości rachunku polisy.
  5. Państwa adres e-mail i numer telefonu.

Dokumenty prosimy wysłać na adres e-mail:

przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

lub pocztą albo dostarczyć bezpośrednio do Kancelarii na adres: Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa.

Skontaktujemy się z Państwem w ciągu kilku dni telefonicznie lub mailowo.

Kontakt

E-mail:

przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

Telefon: +48 723 452 572
poniedziałek – piątek w godzinach 10:00 – 17:00

Adres Kancelarii: Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c.
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Informacje o pozwie

Kancelaria LWB przyjmuje zgłoszenia do pozwów o zapłatę przeciwko Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group (dalej „Compensa”), które dotyczą umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, o nazwach:

  • SuperFundusz – ogólne warunki umowy obowiązujące przed 2013 r.
  • MegaFundusz – ogólne warunki umowy obowiązujące przed 2013 r.
  • SuperFundusz Plus
  • Bolero
  • TopFundusz

Pozwy dotyczą osób, które zrezygnowały z ubezpieczenia.

W pozwach żądamy od Compensa zwrotu kwot pobranych w związku z rozwiązaniem umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Kwoty te pobierane były przez Compensa jako opłata z tytułu umorzenia jednostek. Pozwy są składane w trybie indywidualnym na zasadach współuczestnictwa formalnego. Współuczestnictwo formalne pozwala dodatkowo na objęcie jednym pozwem kilku osób, jeżeli łączna wartość ich roszczeń nie przekracza 75.000,- złotych.

Kancelaria LWB złożyła 4 pozwy o zapłatę przeciwko Compensa, dotyczące umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, o nazwach: TopFundusz, Bolero, SuperFundusz i SuperFundusz Plus, w których konsumenci domagają się zwrotu pobranych opłat z tytułu umorzenia jednostek.

Osoby zainteresowane złożeniem pozwu mogą to zrobić poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem www.pozwyzbiorowe.lwb.com.pl albo www.pz.lwb.com.pl.