Plan Inwestycyjny: Selekt

Selekt Prestiż

Polisa zamknięta

Multi

Multi Prestiż

Supra

Supra Prestiż

Jeżeli Twój produkt nie znajduje się powyżej wyślij zgłoszenie

klikając tutaj

Nazwa Towarzystwa Ubezpieczeniowego:

Nazwa produktu:

Czy polisa jest nadal aktywna:

Wartość rachunku polisy:

Imię:

Nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. z siedzibą w Warszawie (00-074 Warszawa) w celu świadczenia pomocy prawnej w zakresie dotyczącym moich roszczeń wobec towarzystwa ubezpieczeniowego, w związku z zawartą/zawartymi przeze mnie umową/umowami ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub przystąpieniem do takiej umowy.

Administratorem danych osobowych jest Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. („LWB”) z siedzibą w Warszawie (00-074 Warszawa) przy ul. Trębackiej 4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia pomocy prawnej na rzecz osób dochodzących lub zamierzających dochodzić roszczeń od towarzystw ubezpieczeniowych w związku z zawartymi przez te osoby umowami ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub przystąpieniem do takiej umowy. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osobę, której dotyczą, dobrowolnie, jednak brak zgody na ich przetwarzanie lub cofnięcie tej zgody skutkuje niemożnością świadczenia pomocy prawnej przez LWB na rzecz tej osoby.

Jakie dokumenty są potrzebne

 1. Polisa.
 2. Aneksy do polisy – jeżeli były zawarte.
 3. Pismo od AXA informujące o rozwiązaniu polisy, zawierające rozliczenie polisy – jeżeli jest w Państwa posiadaniu.
 4. Print screen konta online polisy (jeżeli mogą go Państwo uzyskać) informujący o:
  • sumie wpłaconych składek,
  • ostatniej wartości polisy.
 5. Potwierdzenia wpłat składek – jeżeli brak jest możliwości uzyskania Print screenu.
 6. Państwa adres e-mail i numer telefonu.

Dokumenty prosimy wysłać na adres e-mail:

przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

lub pocztą albo dostarczyć bezpośrednio do Kancelarii na adres: Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa.

Skontaktujemy się z Państwem w ciągu kilku dni telefonicznie lub mailowo.

Kontakt

E-mail:

przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

Telefon: +48 723 452 562
poniedziałek – piątek w godzinach 10:00 – 17:00

Adres Kancelarii: Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c.
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Informacje o pozwie

Kancelaria LWB przyjmuje zgłoszenia do pozwów o zapłatę przeciwko AXA, które dotyczą umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, o nazwach:

 • Plan Inwestycyjny Selekt
 • Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż
 • Plan Inwestycyjny Multi
 • Plan Inwestycyjny Multi Prestiż

Pozwy dotyczą osób, które zrezygnowały z ubezpieczenia.

W pozwach żądamy od AXA zwrotu kwot pobranych w związku z rozwiązaniem umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. AXA pobranym kwotom nie nadawała nazwy wypłacając konsumentom jedynie tzw. wartość wykupu.

Pozwy są składane w trybie indywidualnym na zasadach współuczestnictwa formalnego. Współuczestnictwo formalne pozwala również na objęcie jednym pozwem kilku osób, jeżeli łączna wartość ich roszczeń nie przekracza 75.000,- złotych.

Kancelaria LWB złożyła 13 pozwów o zapłatę przeciwko AXA, dotyczących umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, o nazwach: Plan Inwestycyjny: Selekt, Selekt Prestiż, Multi, Multi Prestiż, w których 36 osoby domagają się zwrotu pobranych, ukrytych opłat likwidacyjnych.

Osoby zainteresowane złożeniem pozwu mogą to zrobić poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem www.pozwyzbiorowe.lwb.com.pl albo www.pz.lwb.com.pl .