Plan Inwestycyjny: Selekt

Selekt Prestiż

Polisa zamknięta

Multi

Multi Prestiż

Supra

Supra Prestiż

Zgłoszenia do pozwu prosimy wysłać  na adres e-mail: przywiazanidopolisy@lwb.com.pl 

lub pocztą na adres Kancelarii:

Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy
Kancelaria Prawnicza s.c.
ul.Trębacka 4
00-074 Warszawa

Jakie dokumenty są potrzebne

 1. Polisa.
 2. Aneksy do polisy – jeżeli były zawarte.
 3. Pismo od AXA informujące o rozwiązaniu polisy, zawierające rozliczenie polisy – jeżeli jest w Państwa posiadaniu.
 4. Print screen konta online polisy (jeżeli mogą go Państwo uzyskać) informujący o:
  • sumie wpłaconych składek,
  • ostatniej wartości polisy.
 5. Potwierdzenia wpłat składek – jeżeli brak jest możliwości uzyskania Print screenu.
 6. Państwa adres e-mail i numer telefonu.

Dokumenty prosimy wysłać na adres e-mail:

przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

lub pocztą albo dostarczyć bezpośrednio do Kancelarii na adres: Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa.

Skontaktujemy się z Państwem w ciągu kilku dni telefonicznie lub mailowo.

Kontakt

E-mail:

przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

Telefon: +48 723 452 562
poniedziałek – piątek w godzinach 10:00 – 17:00

Adres Kancelarii: Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c.
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Informacje o pozwie

Kancelaria LWB przyjmuje zgłoszenia do pozwów o zapłatę przeciwko AXA, które dotyczą umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, o nazwach:

 • Plan Inwestycyjny Selekt
 • Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż
 • Plan Inwestycyjny Multi
 • Plan Inwestycyjny Multi Prestiż

Pozwy dotyczą osób, które zrezygnowały z ubezpieczenia.

W pozwach żądamy od AXA zwrotu kwot pobranych w związku z rozwiązaniem umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. AXA pobranym kwotom nie nadawała nazwy wypłacając konsumentom jedynie tzw. wartość wykupu.

Pozwy są składane w trybie indywidualnym na zasadach współuczestnictwa formalnego. Współuczestnictwo formalne pozwala również na objęcie jednym pozwem kilku osób, jeżeli łączna wartość ich roszczeń nie przekracza 75.000,- złotych.

Kancelaria LWB złożyła 13 pozwów o zapłatę przeciwko AXA, dotyczących umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, o nazwach: Plan Inwestycyjny: Selekt, Selekt Prestiż, Multi, Multi Prestiż, w których 36 osoby domagają się zwrotu pobranych, ukrytych opłat likwidacyjnych.

Osoby zainteresowane złożeniem pozwu mogą to zrobić poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem www.pozwyzbiorowe.lwb.com.pl albo www.pz.lwb.com.pl .