Lucro

Plan Oszczędnościowy Bezpieczna Przyszłość

Jeżeli Twój produkt nie znajduje się poniżej wyślij zgłoszenie

klikając tutaj

Zgłoszenia do pozwu prosimy wysłać  na adres e-mail: przywiazanidopolisy@lwb.com.pl 

lub pocztą na adres Kancelarii:

Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy
Kancelaria Prawnicza s.c.
ul.Trębacka 4
00-074 Warszawa

Jakie dokumenty są potrzebne

  1. Certyfikat.
  2. Deklaracja przystąpienia – jeżeli jest w Państwa posiadaniu.
  3. Rozliczenie polisy.
  4. Potwierdzenia wpłat składek – jeżeli nie posiadają Państwo rozliczenia polisy.
  5. Tabela opłat – jeżeli jest w Państwa posiadaniu.
  6. Państwa adres e-mail i numer telefonu.

Dokumenty prosimy wysłać na adres e-mail:

przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

lub pocztą albo dostarczyć bezpośrednio do Kancelarii na adres: Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa.

Skontaktujemy się z Państwem w ciągu kilku dni telefonicznie lub mailowo.

Kontakt

E-mail:

przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

Telefon: +48 723 452 572
poniedziałek – piątek w godzinach 10:00 – 17:00

Adres Kancelarii: Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c.
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Informacje o pozwie

Kancelaria LWB przyjmuje zgłoszenia do pozwu zbiorowego o zapłatę przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu Allianz (dalej „ALLIANZ”). Pozew będzie dotyczył umów grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, o następujących nazwach:

  • Lucro
  • Plan Oszczędnościowy Bezpieczna Przyszłość

Pozew dotyczy osób, które zrezygnowały ze stosunku ubezpieczenia.

W pozwie będziemy żądać zwrotu od ALLIANZ kwot wpłaconych pomniejszonych o kwoty wypłacone oraz dodatkowo w przypadku nieuwzględnienia przez sąd tego żądania – zwrotu kwot pobranych jako opłata administracyjna.

Osoby zainteresowane przyłączeniem się do przygotowywanego pozwu mogą to zrobić poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem www.pozwyzbiorowe.lwb.com.pl albo www.pz.lwb.com.pl.