Lucro

Plan Oszczędnościowy Bezpieczna Przyszłość

Jeżeli Twój produkt nie znajduje się poniżej wyślij zgłoszenie

klikając tutaj

Nazwa Towarzystwa Ubezpieczeniowego:

Nazwa produktu:

Suma wpłaconych składek:

Imię:

Nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. z siedzibą w Warszawie (00-074 Warszawa) w celu świadczenia pomocy prawnej w zakresie dotyczącym moich roszczeń wobec towarzystwa ubezpieczeniowego, w związku z zawartą/zawartymi przeze mnie umową/umowami ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub przystąpieniem do takiej umowy.

Administratorem danych osobowych jest Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. („LWB”) z siedzibą w Warszawie (00-074 Warszawa) przy ul. Trębackiej 4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia pomocy prawnej na rzecz osób dochodzących lub zamierzających dochodzić roszczeń od towarzystw ubezpieczeniowych w związku z zawartymi przez te osoby umowami ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub przystąpieniem do takiej umowy. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osobę, której dotyczą, dobrowolnie, jednak brak zgody na ich przetwarzanie lub cofnięcie tej zgody skutkuje niemożnością świadczenia pomocy prawnej przez LWB na rzecz tej osoby.

Jakie dokumenty są potrzebne

  1. Certyfikat.
  2. Deklaracja przystąpienia – jeżeli jest w Państwa posiadaniu.
  3. Rozliczenie polisy.
  4. Potwierdzenia wpłat składek – jeżeli nie posiadają Państwo rozliczenia polisy.
  5. Tabela opłat – jeżeli jest w Państwa posiadaniu.
  6. Państwa adres e-mail i numer telefonu.

Dokumenty prosimy wysłać na adres e-mail:

przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

lub pocztą albo dostarczyć bezpośrednio do Kancelarii na adres: Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa.

Skontaktujemy się z Państwem w ciągu kilku dni telefonicznie lub mailowo.

Kontakt

E-mail:

przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

Telefon: +48 723 452 572
poniedziałek – piątek w godzinach 10:00 – 17:00

Adres Kancelarii: Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c.
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Informacje o pozwie

Kancelaria LWB przyjmuje zgłoszenia do pozwu zbiorowego o zapłatę przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu Allianz (dalej „ALLIANZ”). Pozew będzie dotyczył umów grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, o następujących nazwach:

  • Lucro
  • Plan Oszczędnościowy Bezpieczna Przyszłość

Pozew dotyczy osób, które zrezygnowały ze stosunku ubezpieczenia.

W pozwie będziemy żądać zwrotu od ALLIANZ kwot wpłaconych pomniejszonych o kwoty wypłacone oraz dodatkowo w przypadku nieuwzględnienia przez sąd tego żądania – zwrotu kwot pobranych jako opłata administracyjna.

Osoby zainteresowane przyłączeniem się do przygotowywanego pozwu mogą to zrobić poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem www.pozwyzbiorowe.lwb.com.pl albo www.pz.lwb.com.pl.