Informacje o pozwie

Kancelaria LWB przyjmuje zgłoszenia do pozwów o zapłatę przeciwko Open Life Towarzystwu Ubezpieczeń Życie S.A. (dalej „OPEN LIFE”). Pozwy dotyczą umów grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, o następujących nazwach:

 • Better Future
 • Plan Inwestycyjny Skuteczne Oszczędzanie
 • Plan Inwestycyjny Lepsze Jutro

Pozwy dotyczą osób, które zrezygnowały ze stosunku ubezpieczenia.

W pozwach żądamy od OPEN LIFE zwrotu kwot równych wpłaconym składkom pomniejszonych o kwoty wypłacone przez OPEN LIFE albo zwrotu kwot pobranych jako opłata likwidacyjna.

Pozwy są składane w trybie indywidualnym na zasadach współuczestnictwa formalnego. Współuczestnictwo formalne pozwala dodatkowo na objęcie jednym pozwem kilku osób, jeżeli łączna wartość ich roszczeń nie przekracza 75.000,- złotych.

Kancelaria LWB złożyła 4 pozwy przeciwko OPEN LIFE, dotyczące umów grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym o nazwach Better Future, Plan Inwestycyjny Skuteczne Oszczędzanie, Plan Inwestycyjny Lepsze Jutro, w których 35 osób domaga się zwrotu pobranych kwot.

***

Jakie dokumenty są potrzebne

 1. Certyfikat.
 2. Deklaracja przystąpienia (Deklaracja zgody) – jeżeli jest w Państwa posiadaniu.
 3. Pismo od OPEN LIFE informujące o rozwiązaniu stosunku ubezpieczenia, zawierające rozliczenie rachunku – jeżeli jest w Państwa posiadaniu.
 4. Print screen konta online polisy (jeżeli mogą go Państwo uzyskać) informujący o:
  • sumie wpłaconych składek
  • ostatniej wartości rachunku.
 5. Potwierdzenia wpłat składek – jeżeli brak jest możliwości uzyskania Print screenu.
 6. Dokument potwierdzający wysokość kwoty wypłaconej przez OPEN LIFE po rozwiązaniu ubezpieczenia lub informacja, że OPEN LIFE nie wypłaciło żadnej kwoty.
 7. Tabela opłat – jeżeli jest w Państwa posiadaniu.
 8. Państwa adres e-mail i numer telefonu.

Dokumenty prosimy wysłać na adres e-mail:

przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

lub pocztą albo dostarczyć bezpośrednio do Kancelarii na adres: LWB Lengiewicz Wrońska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Cywilna, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa.

Skontaktujemy się z Państwem w ciągu kilku dni telefonicznie lub mailowo.

***

Zgłoszenia do pozwu prosimy wysłać  na adres e-mail: przywiazanidopolisy@lwb.com.pl 

lub pocztą na adres Kancelarii:

LWB Lengiewicz Wrońska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Cywilna
Kancelaria Prawnicza s.c.
ul.Trębacka 4
00-074 Warszawa

***

Kontakt

E-mail:

przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

Telefon: +48 723 452 572
poniedziałek – piątek w godzinach 10:00 – 17:00

Adres Kancelarii: LWB Lengiewicz Wrońska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Cywilna
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa