Polisa zamknięta

  • Nordea Efekt
  • Life Care
  • My Future
  • Noble Solution

Kancelaria LWB przyjmuje zgłoszenia do pozwu zbiorowego o zapłatę przeciwko PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., dawna nazwa – Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (dalej „Nordea (PKO)”). Pozew wnoszony będzie przeciwko PKO, gdyż spółka Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. została nabyta przez PKO Bank Polski S.A. i zmieniła swoją nazwę na PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Pozew będzie dotyczył osób, które zrezygnowały ze stosunku ubezpieczenia.

Pozew będzie dotyczył umów grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, o następujących nazwach:

   • Life Care
   • My Future
   • Noble Solution
   • Nordea Efekt

W pozwie będziemy żądać od Nordea (PKO):

   • zwrotu kwoty wpłaconych składek lub kwoty równej wartości rachunku polisy w chwili rezygnacji ze stosunku ubezpieczenia (w zależności od tego, która z tych kwot jest większa) pomniejszonej o kwoty wypłacone przez Nordea (PKO); oraz dodatkowo jeżeli sąd nie uwzględni tego roszczenia będziemy żądać
   • zwrotu kwoty pobranej przez Nordea (PKO) w związku z rozwiązaniem stosunku ubezpieczenia.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do przygotowywanego pozwu mogą to zrobić poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem www.pozwyzbiorowe.lwb.com.pl albo www.pz.lwb.com.pl.

***

Jakie dokumenty są potrzebne

   1. Polisa.
   2. Aneksy do polisy – jeżeli były zawarte.
   3. Dokument zawierający tabele opłat o nazwie Karta parametrów albo Załącznik do wniosku.
   4. Pismo od Nordea (PKO) informujące o rozwiązaniu stosunku ubezpieczenia, zawierające rozliczenie rachunku – jeżeli jest w Państwa posiadaniu.
   5. Print screen konta online rachunku polisy (jeżeli mogą go Państwo uzyskać) informujący o:
    • sumie wpłaconych składek,
    • ostatniej wartości rachunku.
   6. Potwierdzenia wpłat składek – jeżeli brak jest możliwości uzyskania Print screenu.
   7. Dokument potwierdzający wysokość kwoty wypłaconej przez Nordea (PKO) po rozwiązaniu ubezpieczenia lub informacja, że Nordea (PKO) nie wypłaciła żadnej kwoty.
   8. Państwa adres e-mail i numer telefonu.

Dokumenty prosimy wysłać na adres e-mail:

przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

lub pocztą albo dostarczyć bezpośrednio do Kancelarii na adres: LWB Lengiewicz Wrońska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Cywilna, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa.

Skontaktujemy się z Państwem w ciągu kilku dni telefonicznie lub mailowo.

***

Zgłoszenia do pozwu prosimy wysłać  na adres e-mail: przywiazanidopolisy@lwb.com.pl 

lub pocztą na adres Kancelarii:

LWB Lengiewicz Wrońska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Cywilna
Kancelaria Prawnicza s.c.
ul.Trębacka 4
00-074 Warszawa

***

Kontakt

E-mail:

przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

Telefon: +48 723 452 572
poniedziałek – piątek w godzinach 10:00 – 17:00

Adres Kancelarii: LWB Lengiewicz Wrońska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Cywilna
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa