Informacje o pozwie

Kancelaria LWB przyjmuje zgłoszenia do pozwów indywidualnych przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. (dalej „EUROPA”). Pozew będzie dotyczył umów grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, o następujących nazwach:

 • Kwartalne Zyski
 • Nature Premium
 • Enterpise

Pozew będzie dotyczył zarówno osób, które zrezygnowały ze stosunku ubezpieczenia jak i osób, które kontynuują ubezpieczenie.

W pozwie będziemy żądać od EUROPA:

 • zwrotu kwoty równej wpłaconej składce
 • lub kwoty równej różnicy pomiędzy kwotą wpłaconą a wartością rachunku w chwili rezygnacji ze stosunku ubezpieczenia
 • oraz dodatkowo jeżeli sąd nie uwzględni tego roszczenia będziemy żądać zwrotu kwot pobranych jako opłata za zarządzanie.

***

Jakie dokumenty są potrzebne

 1. Certyfikat.
 2. Deklaracja przystąpienia.
 3. Informacja, czy polisa jest aktywna czy zamknięta.
 4. Informacja, czy polisa jest powiązana z kredytem.
 5. Aktualna wartość rachunku polisy (jeżeli korzystają Państwo z konta online Towarzystwa, wystarczającym jest jego print screen).
 6. Jeżeli polisa została rozwiązana dokument potwierdzający rozwiązanie polisy oraz potwierdzenie przelewu kwoty wypłaconej przez EUROPA przy rozwiązywaniu polisy.
 7. Państwa adres e-mail i numer telefonu.
 8. Państwa adres zameldowania i korespondencyjny.

Dokumenty prosimy wysłać na adres e-mail:

przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

lub pocztą albo dostarczyć bezpośrednio do Kancelarii na adres: LWB Lengiewicz Wrońska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Cywilna, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa.

Skontaktujemy się z Państwem w ciągu kilku dni telefonicznie lub mailowo.

***

Zgłoszenia do pozwu prosimy wysłać  na adres e-mail: przywiazanidopolisy@lwb.com.pl 

lub pocztą na adres Kancelarii:

LWB Lengiewicz Wrońska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Cywilna
Kancelaria Prawnicza s.c.
ul.Trębacka 4
00-074 Warszawa

***

Kontakt

E-mail:

przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

Telefon: +48 723 452 572
poniedziałek – piątek w godzinach 10:00 – 17:00

Adres Kancelarii: LWB Lengiewicz Wrońska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Cywilna
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa