1. Jak przystąpić do pozwu?

  Aby przystąpić do pozwu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej Kancelarii. W odpowiedzi dostaną Państwo informację, jakie dokumenty należy przesłać do Kancelarii w celu ich weryfikacji przez prawników Kancelarii. Informacja o tym, jakie dokumenty należy przesłać do Kancelarii znajduje się również w zakładce ‚wymagane dokumenty’ poszczególnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Dokumenty można przesłać drogą mailową na adres przywiazanidopolisy@lwb.com.pl, pocztą lub osobiście na adres Kancelarii, tj.: LWB Lengiewicz Wrońska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Cywilna, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa. Weryfikacja dokumentów jest bezpłatna.

 2. Do kiedy można przystąpić do pozwu?

  Dołączyć do pozwu można do czasu ostatecznego ustalenia składu grupy. Termin zamknięcia grupy wyznacza Sąd. Wciąż można dołączyć do pozwów złożonych i przygotowywanych przez Kancelarię.

 3. Ile czasu może trwać postępowanie?

  Z dotychczasowej praktyki sądów wynika, że średni czas postępowania grupowego wynosi od 2 do 3,5 roku.

 4. Czy już zapadły wyroki, w których sądy uznały pobieranie opłat likwidacyjnych za niedozwolone?

  Tak, poniżej załączamy listę przykładowych orzeczeń, które zapadły w sprawach o ustalenie opłat likwidacyjnych za niedozwolone:

  Wyrok Sądu Apelacyjnego sygn. Akt: VI ACa 1175/09 z dnia 14 maja 2010

  Wyrok SOKiK sygn. akt XVII AmC 274/09 z dnia 29 czerwca 2009

  Wyrok SOKiK sygn. Akt XVII AmC 1704/09 z dnia 7 października 2009

  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie sygn. Akt: VI ACa 87/12 z dnia 26 czerwca 2012

  Wyrok SOKiK Sygn. akt XVII AmC 974/11 z dnia 4 czerwca 2012

  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie Sygn. akt VI ACa 1324/12 z dnia 4 kwietnia 2012

  Wyrok SOKiK Sygn. akt XVII AmC 355/11 z 9 stycznia 2012

  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Sygn. akt VI ACa 458/12 z dnia 6 września 2012

  Wyrok Sądu Najwyższego sygn. Akt I CSK 149/13 z dnia 18 grudnia 2013

  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie Sygn. akt I ACa 1699/14 z dnia 20 lutego 2015

  Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi Sygn. akt III Ca 1539/14 z dnia 19 marca 2015

  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Sygn. akt III C 1453/13 z dnia 12 listopada 2014

  Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu Sygn. akt III Ca 166/16 z dnia 24 maja 2016

 5. Jakie są szanse na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy?

  W naszej ocenie szanse na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy są wysokie. Warto podkreślić, że Kancelaria wygrała sprawę o przeciwko Aegon, w wyniku której Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpisał do rejestru postanowień umownych uznanych za niedozwolone zapis, na podstawie którego Aegon pobiera rażąco wygórowane opłaty likwidacyjne; wpis został dokonany w dniu 16 października 2012r. pod numerem 3834. Ponadto polskie sądy wydały już kolejne wyroki uznające opłatę likwidacyjną za niedozwolone postanowienie umowne.

 6. Czy aby przystąpić do pozwu należy zamknąć polisę?

  Aby przystąpić do pozwu, nie trzeba zamykać polisy. Kancelaria przygotowuje zarówno pozwy o zapłatę (polisa zamknięta), jak również pozwy o ustalenie (polisa aktywna). Aby móc stwierdzić czy Państwa sprawa kwalifikuje się do któregoś z przygotowywanych lub złożonych przez nas pozwów, musimy dokonać analizy Państwa dokumentów.

 7. Na jakim etapie są sprawy sądowe?

  Zachęcamy do śledzenia zakładki „aktualności” oraz zakładki z nazwą interesującej Państwa firmy ubezpieczeniowej, gdzie znajdą Państwo informacje o postępach w sprawach sądowych przeciwko poszczególnym towarzystwom ubezpieczeniowym.

 8. Jaki jest termin przedawnienia roszczeń?

  10 lat, co oznacza, że każdy, komu towarzystwo ubezpieczeniowe pobrało z polisy środki nie dawniej, niż przed 10 laty, może przyłączyć się do pozwu.

 9. Kiedy otrzymamy odpowiedz na wysłaną do Kancelarii wiadomość e-mail?

  Kancelaria odpowiada w terminie do 2 tygodni. W razie braku informacji z Kancelarii przez ten okres, bardzo prosimy o kontakt telefoniczny lub ponowne wysłanie maila. Czasami zdarza się, że Państwa mail po prostu do nas nie dociera.