Kancelaria złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego kolejne 104 wnioski z żądaniem przeprowadzenia kontroli i ustanowienia zarządu komisarycznego w TU Europa i TU Open Life przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Łącznie z wnioskami złożonymi do dnia 2 marca 2015 r. ogółem zostało złożonych 357 wniosków.